Jakie drzewa są pod ochroną?

Jakie drzewa są pod ochroną?

Kiedy drzewo jest pod ochroną? Istnieje kilka powodów, dla których drzewo znajduje się pod ochroną. Są to m.in. wady strukturalne, których nie można skorygować przez przycięcie, wielokrotne przewody lub stłoczone razem gałęzie. Drzewa te mogą również stanowić poważne zagrożenie upadkiem lub uderzeniem w konstrukcję. Oznacza to, że powinieneś rozważyć ich zabezpieczenie, zwłaszcza jeśli planujesz wykorzystać je do realizacji projektów budowlanych. W niektórych przypadkach drzewa są objęte ochroną ze względu na połączenie różnych kwestii, w tym obniżenie wartości nieruchomości.

Drzewa chronione

Czym są drzewa chronione? Te drzewa są prawnie chronione przez miasto San Francisco. Zgodnie z prawem, drzew chronionych nie można ścinać, usuwać ani znacznie przycinać. Przed zniszczeniem drzewa arborysta musi zatwierdzić propozycję lub urzędnik budowlany musi wydać pozwolenie. Jeśli chronione drzewo umrze, miasto może podjąć działania karne. Oprócz zapobiegania obumieraniu drzew, miasto San Francisco może również chronić ich wartość historyczną i funkcje ekosystemu.

Drzewo chronione może zostać wycięte tylko wtedy, gdy planowana jest budowa. W takim przypadku deweloper musi uzyskać szczegółowe pozwolenie na budowę, a lokalne władze planistyczne mogą ścigać, jeśli cięcia są nadmierne. Natomiast budowa altany ogrodowej lub innej konstrukcji w pobliżu drzewa chronionego nie wymaga takiego pozwolenia na budowę. Jeśli jednak drzewo jest chronione, to jego wycięcie może naruszać przepisy o ochronie środowiska. Drzewa chronione są również chronione przed niewłaściwym usuwaniem materiałów toksycznych.

Sprawdź także:  Jakie kwiaty posadzić w pniu drzewa

Metody ich ochrony

Jednym z najważniejszych aspektów ochrony drzew podczas budowy jest zapobieganie zagęszczaniu gleby. Zagęszczenie występuje, ponieważ gleba zagęszcza się wokół korzeni drzew i uniemożliwia drzewom otrzymywanie wody i powietrza. Wokół drzew lub grup drzew, które mają być chronione, najlepiej umieścić bariery fizyczne. Mogą one być wykonane z wiórów drewnianych lub płyt stalowych. Ponadto pracownicy budowlani i pojazdy powinni unikać parkowania w pobliżu korzeni drzew. Drzewa można również odciągnąć od placu budowy, aby uniknąć uszkodzenia ich korzeni.

Przed rozpoczęciem budowy upewnij się, że chronisz drzewa historyczne. Drzewa te mogą nie wymagać wymiany ze względu na uszkodzenia budowlane, natomiast sadzonki korzeniowe z tych drzew mogą wymagać przewiezienia do specjalistycznych placówek. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na wymianę drzew, sprawdź usługi rozmnażania w lokalnych szkółkach roślin. W przypadku każdego innego rodzaju drzewa należy stosować delikatne techniki budowlane i unikać odcinania korzeni. Jeżeli budowa odbywa się w pobliżu cennego drzewa, przed jej rozpoczęciem należy przeprowadzić badania terenu.

Wykroczenia

Wykroczenia przeciwko drzewom pod ochroną (TPO) to przestępstwa popełniane w celu zniszczenia lub uszkodzenia tych drzew. Wykroczenia te podlegają karze grzywny do 2500 PS. Prokuratorzy biorą pod uwagę korzyści finansowe, jakie przestępstwo przyniesie społeczeństwu oraz prawdopodobieństwo skazania. Ponadto, ściganie ma na celu odstraszenie przyszłych przestępców. Ponadto, lokalne władze planistyczne powinny opublikować swoje zasady egzekwowania prawa i procedury postępowania w sprawach. Ponadto mogą chcieć ustanowić ścisłą współpracę pomiędzy urzędnikami ds. drzew i urzędnikami ds. egzekwowania prawa. Można również zaangażować doradców prawnych.

Sprawdź także:  Jakie drzewa są najlepsze do oczyszczania powietrza?

Prawo narzuca ścisłe warunki wycinania drzew. Chociaż ścinanie drzew jest generalnie nielegalne, niszczenie lub uszkadzanie drzew będących pod ochroną wymaga uzyskania zezwolenia. Jeżeli jesteś w posiadaniu takiego zezwolenia, musisz upewnić się, że spełniasz wszystkie warunki określone w zezwoleniu. W przeciwnym razie władze mogą odmówić zgody na wykonanie prac i wystąpić do sądu koronnego o wydanie nakazu. Ostatecznie decyzja o przeprowadzeniu prac przy drzewie zależy od charakteru i okoliczności danej sytuacji.

Wpływ zabudowy na nie

Jednym z najważniejszych aspektów zachowania i ochrony drzew jest rola, jaką odgrywają one w promowaniu wysokiej jakości edukacji. Inwestowanie w wysokiej jakości edukację przynosi liczne korzyści dla społeczeństwa, w tym zwiększa dostęp do edukacji. Chroniąc drzewa, państwa mogą osiągnąć jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Cel 4: Zapewnienie wszystkim wysokiej jakości edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu i sprawiedliwej. Cele te wymagają również zapewnienia wszystkim możliwości uczenia się przez całe życie. Chroniąc i zachowując drzewa, rządy i społeczności mogą wspierać wysokiej jakości edukację, poprawiać zdrowie środowiska oraz zwiększać społeczny i ekonomiczny dobrobyt swoich obywateli.

Sprawdź także:  Jakie zwierzęta zajmują drzewa?

Przepisy dotyczące drzew muszą być starannie opracowane, aby uniknąć komplikacji prawnych, zwłaszcza gdy są wprowadzane na terenie zabudowanym. Granica między właściwym wykonywaniem uprawnień policyjnych a naruszeniem prawa własności jest często nieostra, więc regulacja wyłącznie w strefach odsuwania drzew może pomóc uniknąć zarzutu zabrania nieruchomości bez odszkodowania. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę nastawienie społeczności do zarządzeń dotyczących ochrony drzew. Na przykład rozporządzenie ograniczające zabudowę do pewnych obszarów może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego i spowodować nieproporcjonalnie dużą liczbę zgonów drzew.

Podobne tematy

0 Shares:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wam też może się spodobać